تابستان

سلام میکنم به تمام کسانی که امتحاناشون تموم شده یا هنوز درگیرندگریه

امروز من امتحاناتم تموم شددددددددددددددده و خیلی خوشحالم ولی این امتحان آخری که املا بود خیلی خوب ندادمنگران

راستی سلام می کنم به دوستهای فابریکم شیما/رویا/دینا/الهه

تا کارنامه ها هم باید رنج بکشیم

بای بایبامن حرف نزن 

/ 1 نظر / 6 بازدید
ET7

سلام انا خوشحالم که امتاحاناتت تموم شد از یه طرف دیگه ناراحتم که میخای همرو بار بزنی (تجدیاتو ) بیاری خونه خلاصه که یه سری به منم بزن نظر یادت نره[خداحافظ]